нүүрсний тээрэм ба цахилгаан станцын үйл ажиллагаа