ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан дахин олборлолт Монако дахь