тээрмийн суурь эзэлхүүнийг хэрхэн тооцоолох талаар