өндөр урсгалтай гулсагч ачигч чулуу бутлах хавсралт