хэмжээ бууруулах тоног төхөөрөмж бөмбөг тээрэм дэлгэрэнгүй