Zarząd Osiedla Marciszów

Robert Kleszcz - przewodniczący Zarządu  tel. 608 408 409
Justyna Gajek - sekretarz
Czesław Karolczyk - członek
Kazimierz Gębka - członek
Paweł Kozłowski - członek
Krzysztof Pocztawski - członek
Robert Motylewski - członek