INFORMACJA DOTYCZĄCA PTASIEJ GRYPY W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Osoby posiadające na terenie powiatu zawierciańskiego drób lub ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w … read more

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA OGÓLNEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

P R O T O K Ó Ł  Z ZEBRANIA OGÓLNEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MARCISZÓW w dniu 2 grudnia 2016 r. Porządek obrad: Powitanie. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Marciszów z działalności Zarządu za rok 2016. Zadawanie pytań przez mieszkańców. Dyskusja Zgłaszanie … read more

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

ZARZĄD   OSIEDLA   MARCISZÓW SERDECZNIE   ZAPRASZA   NA   ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW OSIEDLA  MARCISZÓW   W DNIU  2  GRUDNIA  2016  ROKU O GODZ. 18.00 W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  11 W  ZAWIERCIU     Lista gości zaproszonych na zebranie mieszkańców: … read more

WIATA Z PRZEZNACZENIEM NA AMFITEART

             Na przełomie sierpnia i września 2016r. z inicjatywy przewodniczącego i zarządu osiedla Marciszów na terenie placu Szkoły Podstawowej nr 11 powstała drewniana wiata. Konstrukcja została sfinansowana ze środków będących w posiadaniu przewodniczącego osiedla, przeznaczonych … read more

UCHWAŁA NR 11/13/16 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

UCHWAŁA NR  11/13/16 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW z dnia 19 września 2016 r.   w sprawie: przekazywania interpelacji Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 … read more

OBCHODY 90 – LECIA OSP MARCISZÓW

          W dniu 3 września 2016r. na terenie strażnicy i placu Szkoły Podstawowej nr 11 odbyły się uroczyste obchody 90-tej rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Marciszowie połączone z festynem rodzinnym dla mieszkańców … read more

MIĘDZYOSIEDLOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

        W dniu 18 czerwca na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu odbyła druga edycja Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej.  Organizatorem zawodów  było Stowarzyszenie „Rozwój Integracja Bezpieczeństwo”, współorganizatorem „Football Academy Zawiercie”, natomiast patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Zawiercie … read more