OSIEDLOWY FESTYN EKOLOGICZNY

 Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Marciszowa i okolic na festyn osiedlowy, który odbędzie się w dniu 24.06.2017r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 oraz OSP Marciszów read more

CZY W MARCISZOWIE BĘDZIE FOTORADAR ?

Przewodniczący Osiedla Marciszów wystosował wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Delegatury Śląskiej w Katowicach o montaż na ulicy Mrzygłodzkiej stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość. Wniosek poparła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 oraz przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie (pismo w załączeniu). … read more

UCHWAŁA NR XIV/16/17

UCHWAŁA NR XIV/16/17 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW z dnia 20 marca 2017 r.   Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. … read more

UCHWAŁA NR XII/14/17

UCHWAŁA NR XII/14/17 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW z dnia 23 stycznia 2017 r.   w sprawie: ustalenia terminu zebrania mieszkańców Osiedla Marciszów. Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie … read more

INFORMACJA DOTYCZĄCA PTASIEJ GRYPY W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Osoby posiadające na terenie powiatu zawierciańskiego drób lub ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w … read more

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA OGÓLNEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

P R O T O K Ó Ł  Z ZEBRANIA OGÓLNEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MARCISZÓW w dniu 2 grudnia 2016 r. Porządek obrad: Powitanie. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Marciszów z działalności Zarządu za rok 2016. Zadawanie pytań przez mieszkańców. Dyskusja Zgłaszanie … read more