WANDALE W MARCISZOWIE

  Szanowni Mieszkańcy Od początku powierzenia mi społecznej funkcji Przewodniczącego Osiedla Marciszów, (która dla mnie jest wyrazem zaufania a przede wszystkim wielkim wyróżnieniem) wspólnie z innymi członkami Zarządu podejmujemy w miarę naszych skromnych możliwości wiele działań mających na celu poprawę … read more

W SPRAWIE PROJEKTU NOWEGO ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSÓW ZKM

 Szanowni mieszkańcy Marciszowa i Kosowskiej Niwy.            Przedstawiony projekt nowego rozkładu jazdy autobusów ZKM wzbudził wiele kontrowersji zarówno wśród mieszkańców naszego osiedla jak i u mnie samego. Pomimo, że będziemy mogli 2 liniami (w aktualnym rozkładzie … read more

OSIEDLOWY FESTYN EKOLOGICZNY

 Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Marciszowa i okolic na festyn osiedlowy, który odbędzie się w dniu 24.06.2017r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 oraz OSP Marciszów read more

CZY W MARCISZOWIE BĘDZIE FOTORADAR ?

Przewodniczący Osiedla Marciszów wystosował wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Delegatury Śląskiej w Katowicach o montaż na ulicy Mrzygłodzkiej stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość. Wniosek poparła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 oraz przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie (pismo w załączeniu). … read more

UCHWAŁA NR XIV/16/17

UCHWAŁA NR XIV/16/17 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW z dnia 20 marca 2017 r.   Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. … read more

UCHWAŁA NR XII/14/17

UCHWAŁA NR XII/14/17 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW z dnia 23 stycznia 2017 r.   w sprawie: ustalenia terminu zebrania mieszkańców Osiedla Marciszów. Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie … read more