Monthly Archives: Lipiec 2020

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego             w rejonie ul. Mrzygłodzkiej   Obwieszczenie Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie(1) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie read more