ZAWIADOMIENIE!

ZARZĄD OSIEDLA MARCISZÓW

ZAWIADAMIA, ŻE

w dniu 13.03.2020 r.

o godz. 17:00

w Szkole Podstawowej nr 11

ul. Zarzecze 2

na wniosek Zarządu Osiedla Marciszów

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

z udziałem Prezydenta Miasta Zawiercie, radnych Rady Miejskiej przedstawicieli jednostek organizacyjnych i samorządowych Gminy Zawiercie

 

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
  3. Sprawozdanie z działalności Osiedla w kadencji 2015 – 2019.
  4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  5. Wybór Protokolanta.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego i Członków Zarządu i ogłoszenie wyników wyborów.
  8. Sprawy organizacyjne. Wnioski.
  9. Zamknięcie Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.