UCHWAŁA NR XVIII/20/18

UCHWAŁA NR XVIII/20/18

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: przekazania interpelacji Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej            w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

 Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

§1

Przekazać interpelacje radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi                            w następujących sprawach:

  1. Naprawy nawierzchni na ul. Marciszowskiej celem likwidacja o powstałych tam garbów.
  2. Naprawy mostu nad rzeką Wart na ul. Marciszowskiej celem likwidacji i powstałego tam uskoku nawierzchni.
  3. Montażu na terenie osiedla Marciszów czujników pomiaru czystości powietrza

 

§2

Przekazać zapytania radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi w następujących sprawach:

  1. Wykonania chodnika przy ulicy Myśliwskiej i połączenie go z chodnikiem miasta Poręba.
  2. Dokończenia chodnika na ul. Nowowiejskiej
  3. Remontu ul. Wilgi.
  4. Wykonania oświetlenia na placu zabaw na Kosowskiej Niwie
  5. Montażu nad przejściem dla pieszych przy ul. Mrzygłodzkiej przy skrzyżowaniu z ulicami Zarzecze i Ogrodową podświetlonego znaku przejścia dla pieszych oraz dużego informacyjnego o przejściu
  6. Remontu chodnika na ul. Marciszowskiej od ulicy Mrzygłodzkiej do wiaduktu kolejowego (prawa strona)