UCHWAŁA NR XVII/19/18

UCHWAŁA NR XVII/19/18

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków osiedlowych

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

 Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

Przeznaczyć fundusz osiedlowy w roku 2018 w kwocie 15 000 zł na:

– zakup 12 kompletów składanych stołów festynowych (komplet składa się z jednego stołu i dwóch ławek o długości 180 cm),

– wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 11 oraz przyłącza (skrzynki elektrycznej) przy wiacie festynowej znajdującej się na w/w terenie.