MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. MYŚLIWSKIEJ

Mieszkańcy ul. Myśliwskiej niedawno dowiedzieli się o modernizacji sieci wodociągowej na ich ulicy i zobowiązani do wniesienia uwag (lub nie) do projektu, którego nie widzieli. Dowiedzieli, że również że warunkiem przyłącza będzie montaż na ich terenie studzienki pomiarowej… Wystosowali do Prezesa RPWiK pismo, na które nie dostali wyczerpującej odpowiedzi w najbardziej kluczowych kwestiach.. Przeczytajcie i oceńcie sami..

PISMO MIESZKAŃCÓW

odp wodociagi1