UCHWAŁA NR XV/17/17

UCHWAŁA NR XV/17/17

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: przekazywania interpelacji Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

§1

Przekazać interpelacje Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi w następujących sprawach:

  1. Zamontowania znaku ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 5t na ul. Myśliwskiej od skrzyżowania z ul. Inwestycyjną w stronę ul. Mrzygłodzkiej.
  2. Wycięcia krzewów i uprzątnięcia chodnika na ul. Marciszowskiej (od mostu w kierunku Borowego Pola)

§2

Przekazać Radnemu Rady Miejskiej następujące zapytania:

  1. Jaka jest możliwość zamontowania spowalniaczy prędkości na ul. Myśliwskiej na wysokości posesji nr 21, 50, 82, 161?
  2. Czy i kiedy planowana jest kontynuacja budowy chodnika na ul. Nowowiejskiej?
  3. Na jakim etapie są prace nad projektem wykonania nawierzchni na ul. Żwirowej i czy jest możliwość jego wykonania w roku bieżącym?

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Przewodniczący

Osiedla Marciszów

Robert Kleszcz