ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO OSIEDLA NA PISMO ZKM

Szanowna Pani Prezes
W odpowiedzi na pismo skierowane do przewodniczących osiedli ws. nowego rozkładu jazdy autobusów ZKM, zwracam uwagę na brak uwzględnienia w tym rozkładzie możliwości przejazdu mieszkańców osiedli Marciszów i Borowe Pole bezpośrednio do Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Liceum nr 1 im. Stefana Żeromskiego i Zespołu Szkół im. Kołłątaja przy ul. Miodowej.  Mając na uwadze fakt, że przesłany projekt dotyczy dni wolnych od pracy/zajęć szkolnych, żywię nadzieję, iż rozkład opracowany na dni powszednie umożliwi osobom chorym, w podeszłym wieku oraz uczniom wspomnianych wyżej szkół w bezpośrednim dotarciu w/w miejsca.
                                                                                                                                  Z wyrazami szacunku:
                                                                                                                                  Robert Kleszcz
                                                                                                                                  Przewodniczący Osiedla Marciszów