UCHWAŁA NR XIV/16/17

UCHWAŁA NR XIV/16/17

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 20 marca 2017 r.

 

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

§1

Przekazać interpelacje Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi w następujących sprawach:

  1. Ulokowania dodatkowego przystanku autobusowego MZK na ul. Mrzygłodzkiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulic Mrzygłodzkiej i Marciszowskiej a rondem przy Hotelu Villa Verde.
  2. Montaż siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11.
  3. Zabezpieczenie wiaduktu kolejowego na ulicy Marciszowskiej przed powstającymi po opadach osuwiskami ziemi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia