ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE W OSP MARCISZÓW

           W dniu 6.03.2016r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Marciszowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze z udziałem przedstawicieli władz miasta i powiatu, przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, zaproszonych gości, sponsorów oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Marciszowa.

Podczas zebrania członkowie zarządu jednostki przedstawili sprawozdania z działalności finansowej, szkoleniowej i gospodarczej za rok 2015, podsumowali poczynione dokonania oraz przedstawili plany na rok bieżący. Dyskusji poddano istotne kwestie dotyczące funkcjonowania jednostki i wyznaczono termin obchodów jubileuszu 90-lecia OSP Marciszów.

W związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu wybrano nowy w składzie:

 

                                 Prezes  – dh Damian Gawron

             V-ce prezes Naczelnik – dh Robert Motylewski

                    Z-ca Naczelnika  – dh Kamil Buła

                             Sekretarz – dh Tomasz Dworak

                              Skarbnik – dh Bogdan Nowak

                           Gospodarz – dh Marcin Abucki

                   Członek zarządu – dh Radosław Sobieraj

                  Członek zarządu – dh Leszek Kułach

                  Członek zarządu – dh Krystian Chadrych