KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWO – REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCHNA 2016 ROK

W dniu 13 października 2015 roku w trakcie zebrania Zarządu Osiedla Marciszów, w którym uczestniczył   Radny Miasta Zawiercie – Pan Leopold Stawarz, wypracowany został harmonogram imprez jakie planowane są w Marciszowie w 2016 roku. Harmonogram ten został przedstawiony Prezydentowi Miasta Zawiercie w postaci „ZGŁOSZENIA DO KALENDARZA ROCZNEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH,SPORTOWO – REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH NA ROK 2016”, który Przewodniczący Zarządu Osiedla – Pan Robert Kleszcz przesłał do Urzędu Miasta Zawiercie.

Harmonogram w załączeniu:

złoszenie imprez 2016